×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Witamy na nowej stronie internetowej Zespołu Szkolno–Przedszkolnego Nr 3 w Rogowie Opolskim                                 

Historia PP w Dąbrówce Górnej

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Rogowie Opolskim

Na Opolszczyźnie w gminie Krapkowice prosperuje z powodzeniem Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3 w Rogowie Opolskim (ZSP Nr3). Został on utworzony po reformie szkolnictwa w 2000 roku, wtedy też ze szkół podstawowych ośmioklasowych utworzono szkoły podstawowe sześcioklasowe i gimnazja. Długo zastanowiano się czy utworzyć w Rogowie Opolskim gimnazjum, jednakże ostatecznie został utworzony Zespół Szkolno - Przedszkolny. Obejmuje on edukacją trzy sąsiadujące ze sobą wioski: Gwoździce, Rogów Opolski i Dąbrówkę Górną. W każdej z tych miejscowości znajduje się jedno przedszkole. Dodatkowo w Rogowie Opolskim jest Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej, do której uczęszczają uczniowie klas I - III. Uczniowie klas IV - VI uczęszczają do Publicznej Szkoły Podstawowej w Dąbrówce Górnej także wchodzącej w skład Zespołu.

Pierwszym dyrektorem ZSP Nr3 była Pani mgr Zdzisława Kloska. Kadencję swoją zakończyła 31 sierpnia 2007r przechodząc na emeryturę. Z dniem 1 września 2007 nowym dyrektorem został Pan mgr Leszek Felsztyński.

Publiczne Przedszkole w Dąbrówce Górnej

47-300 Krapkowice, ul. Opolska 64

z oddziałami zamiejscowymi

w Rogowie Opolskim, ul. Chrobrego 15

i Gwoździcach, ul. Opolska 32